Otopedia Inak

nájdete nás aj na Facebooku

Výkladový slovník

avulzná zlomenina

Vzniká pri úraze kedy ťahom za mäkkotkanivovú štruktúru nedôjde k jej roztrhnutiu, ale ku vytrhnutiu kúska kosti z oblasti jej úponu. Napríklad vytrhnutie úponu predného skríženého väzu aj z kúskom kosti z predkolenia alebo Segondova zlomenina pri vytrhnutí kosti v mieste úponu anterolaterálneho femorotibiálneho ligamenta.

viac

haemarthros

Haemarthros je prítomnosť čerstvej krvi v kolenom kĺbe. Krvácanie v kolene je prejavom poškodenia niektorej vnútornej časti kolena. Najčastejšie vzniká po úraze kolena. V 85% haemarthrosov sa zistí roztrhnutie predného skríženého väzu.

viac

m.popliteus

Sval na zadnej hornej časti predkolenia. Jeho šľacha vstupuje do kĺbu a patrí medzí hlavných stabilizátorov zadnej a vonkajšej strany kolena. Šľacha prechádza popod vonkajší meniskus a smeruje na vonkajší okraj vonkajšieho kondylu femuru, kde sa upína v mieste odstupu vonkajšieho bočného ligamenta.

viac

osteochondrálna fraktúra

Ide o vytrhnutie kúska chrupky spolu s kosťou z povrchu kĺbu. Odtrhnutý kúsok sa môže pohybovať voľne v kĺbe - vzniká tzv. kĺbna myška. Tento útvar možno zachytiť na RTG, kedže jeho časť tvorí kostné tkanivo. V mieste defektu vzniká ohraničený kráter, ktorého spodinu tvorí obnažená kosť. Najčastejšie vznikajú v kolenom kĺbe.

viac

osteosyntéza

Ide o spojenie(syntéza)kosti(osteo). Kosti možno spojiť skrutkou, kovovou dlahou, klincom alebo drôtom. Je to základný spôsob operačného vyriešenia zlomenín kostí.

viac

punkcia

Odstránenie tekutiny z kĺbu za účelom odľahčenia a diagnostiky stavu. Prevádza sa aplikáciou hrubšej ihly so striekačkou do kĺbu v špecifických miestach obalu kĺbu.

viac

segondova zlomenina

Ide o avulznú zlomeninu ( mäkkotkanivová štruktúra vytrhne kúsok kosti z miesta jej úponu na kosť) vonkajšieho okraja predkolenia v tesnej blízkosti kĺbnej štrbiny. Ide o vytrhnutie anterolaterálneho femorotibiálneho ligamenta z jeho úponom. Pri tejto zlomenine dochádza pri 75 až 100% ku roztrhnutiu predného skríženého väzu.

viac

Na vrch